Preporučujemo: Studentsko osiguranje posebno namijenjeno studentima s prebivalištem u Europskom ekonomskom području koji putuju vam zemlje prebivališta sa svrhom učenja/studiranja bilo gdje u svijetu.

Dok ste van Hrvatske važno je da ste osigurani protiv neplaniranog događaja koji vas može spriječiti u pohađanju tečaja. Osiguranje shvatite kao dodatno osiguranje, povrh zdravstvenog osiguranja koje automatski imate – više o tome na stranicama HZZO – Pravo na korištenje zdravstvene zaštite na području Europske unije HZZO – Pravo na korištenje zdravstvene zaštite na području Europske unije